(รหัสสินค้า : 035014) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 7/8

(รหัสสินค้า : 035014) ข้อลดทองแดง 1-3/8 – 7/8

64 บาท

(KSPN-035-01-164) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 7 หุน

64 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-164) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ลดเป็น 7 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน