(รหัสสินค้า : 035042) ข้อลดทองแดง 1-5/8 – 3/4

(รหัสสินค้า : 035042) ข้อลดทองแดง 1-5/8 – 3/4

112 บาท

(KSPN-035-01-172) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน ลดเป็น 7 หุน

112 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-172) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน ลดเป็น 7 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน