(รหัสสินค้า : 035017) ข้อลดทองแดง 2-1/8 – 1-1/8

(รหัสสินค้า : 035017) ข้อลดทองแดง 2-1/8 – 1-1/8

176 บาท

(KSPN-035-01-183) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 1 หุน

176 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-183) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 1 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน