(รหัสสินค้า : 035028) ข้อลดทองแดง 2-1/8 – 1-3/8

(รหัสสินค้า : 035028) ข้อลดทองแดง 2-1/8 – 1-3/8

287 บาท

(KSPN-035-01-184) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 3 หุน

287 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-184) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 2 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 3 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน