(รหัสสินค้า : 035036) ข้อลดทองแดง 3-1/8 – 1-5/8

(รหัสสินค้า : 035036) ข้อลดทองแดง 3-1/8 – 1-5/8

675 บาท

(KSPN-035-01-201) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 5 หุน

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-201) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 1 นิ้ว 5 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน