(รหัสสินค้า : 035018) ข้อลดทองแดง 3-1/8 – 2-1/8

(รหัสสินค้า : 035018) ข้อลดทองแดง 3-1/8 – 2-1/8

675 บาท

(KSPN-035-01-202) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 2 นิ้ว 1 หุน

675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-202) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 2 นิ้ว 1 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน