(รหัสสินค้า : 035038) ข้อลดทองแดง 4-1/8 – 2-5/8

(รหัสสินค้า : 035038) ข้อลดทองแดง 4-1/8 – 2-5/8

1,195 บาท

(KSPN-035-01-212) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 4 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 2 นิ้ว 5 หุน

1,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-035-01-212) (01-ข้อลดทองแดง)
ขนาด 4 นิ้ว 1 หุน ลดเป็น 2 นิ้ว 5 หุน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน