ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8)

1,180 บาท

(KSPN-036-05-106) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 13 นิ้ว

Placeholder

1,180 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-05-106) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 13 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน