ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1-5/8)

2,345 บาท

(KSPN-036-05-108) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 17 นิ้ว

Placeholder

2,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-05-108) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 17 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน