ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (31/8)

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (31/8)

8,870 บาท

(KSPN-036-05-111) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 27 นิ้ว

Placeholder

8,870 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-05-111) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 27 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน