ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 5 หุน (3-5/8)

ข้ออ่อน ทองแดง ขนาด 3 นิ้ว 5 หุน (3-5/8)

16,705 บาท

(KSPN-036-05-112) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 32 นิ้ว

Placeholder

16,705 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-05-112) (05-ข้ออ่อน)
ยาว 32 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน