(รหัสสินค้า : 039012) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 039012) ข้อโค้งทองแดง 180 ขนาด 7 หุน (7/8)

118 บาท

(KSPN-039-02-106) (02-ข้อโค้ง 180)
(RETURN BEND)
(180 ELBOW) (U-TRAP)

118 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-039-02-106) (02-ข้อโค้ง 180)
(RETURN BEND)
(180 ELBOW) (U-TRAP)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน