(รหัสสินค้า : 014047) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล VALUE

(รหัสสินค้า : 014047) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล VALUE

1,215 บาท

(KSPN-014-04-101)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น VMC-1
(CLIP AMP , CLAMP METER)

1,215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-04-101)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น VMC-1
(CLIP AMP , CLAMP METER)