(รหัสสินค้า : 014048) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล UNI-T

(รหัสสินค้า : 014048) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล UNI-T

2,080 บาท

(KSPN-014-04-102)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น UT 203
(CLIP AMP , CLAMP METER)

Placeholder

2,080 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-04-102)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น UT 203
(CLIP AMP , CLAMP METER))(04-เครื่องวัดระบบไฟ)

KSPN

KSPN-014-04-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

หลอด