(รหัสสินค้า : 014093) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล TASCO BLACK

(รหัสสินค้า : 014093) คลิปแอมป์ แคล้มมิเตอร์ แบบดิจิตอล TASCO BLACK

3,560 บาท

(KSPN-014-04-101)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น TB90
(CLIP AMP , CLAMP METER)

3,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-014-04-101)(04-เครื่องวัดระบบไฟ)
รุ่น TB90
(CLIP AMP , CLAMP METER)

KSPN

KSPN-014-04-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

TASCO BLACK

รุ่น

TB90

หน่วย

ชุด