(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 33000 บีทียู

(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 33000 บีทียู

18,200 บาท

(KSPN-C1-17-CON-01-06)
รุ่น CCS-N33 (CCS-SC33)
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 220V / คอมโรตารี)

Placeholder

18,200 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-C1-17-CON-01-06)
รุ่น CCS-N33 (CCS-SC33)
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 220V / คอมโรตารี)