(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 38000 บีทียู

(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 38000 บีทียู

29,840 บาท

(KSPN-C1-CON-02-01)
รุ่น CCS-WT 38
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 2 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 380V / คอมสกอล์)

Placeholder

29,840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-C1-CON-02-01)
รุ่น CCS-WT 38
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 2 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 380V / คอมสกอล์)