(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 38000 บีทียู

(ยกเลิก)คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 38000 บีทียู

23,580 บาท

(KSPN-C1-17-CON-01-10)
รุ่น CCS-N33-38
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 220V / คอมสกอล์)

Placeholder

23,580 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-C1-17-CON-01-10)
รุ่น CCS-N33-38
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 220V / คอมสกอล์)