(ยกเลิก) คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 60000 บีทียู

(ยกเลิก) คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR ขนาด 60000 บีทียู

33,600 บาท

(KSPN-C1-17-CON-01-16)
รุ่น CCS-N60
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 380V)

Placeholder

33,600 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-C1-17-CON-01-16)
รุ่น CCS-N60
น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
ประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
(กรณีติดตั้งตรงรุ่น) (ไฟ 380V)