(รหัสสินค้า : 010K1-027) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 24000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010K1-027) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 24000 บีทียู

14,315 บาท

(KSPN-010-01-203) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
ไฟ 220V น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ LG +น้ำยา+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 5/3)

Placeholder

14,315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-01-203) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
ไฟ 220V น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ LG +น้ำยา+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 5/3)

KSPN

KSPN-010-01-203

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด