(รหัสสินค้า : 010K1-003) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 36000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010K1-003) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 36000 บีทียู

25,800 บาท

(KSPN-010-01-213) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
รุ่น KKC-36/380
ไฟ 380V น้ำยา R-22 เป่าข้าง 1 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ สกอลล์ COPELAND
+น้ำยา+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 6/4)

Placeholder

25,800 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-01-213) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
รุ่น KKC-36/380
ไฟ 380V  น้ำยา R-22  เป่าข้าง 1 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ สกอลล์ COPELAND
+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 6/4)
KSPN

KSPN-010-01-213

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด