(รหัสสินค้า : 010K1-022) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 38000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010K1-022) คอนเดนซิ่ง KENT ขนาด 38000 บีทียู

24,375 บาท

(KSPN-010-01-219) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
รุ่น KKC2P-38
ไฟ 220V น้ำยา R-22 เป่าข้าง 2 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ COPELAND+น้ำยา+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 6/4)

Placeholder

24,375 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-01-219) (01-คอนเดนซิ่ง น้ำยา R-22)
รุ่น KKC2P-38
ไฟ 220V น้ำยา R-22 เป่าข้าง 2 ใบพัด
(คอมเพรสเซอร์ COPELAND+น้ำยา+เซอร์วิสวาล์ว)
(ท่อ 6/4)

KSPN

KSPN-010-01-219

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด