(รหัสสินค้า : 010S3-002) คอนเดนซิ่ง STAR-AIRE ขนาด 40000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010S3-002) คอนเดนซิ่ง STAR-AIRE ขนาด 40000 บีทียู

28,565 บาท

(KSPN-010-S3-102) (S3-คอนเดนซิ่ง STAR-AIRE)
รุ่น AR40 ไฟ 220V คอมสกอร์ล

Placeholder

28,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-S3-102) (S3-คอนเดนซิ่ง STAR-AIRE)
รุ่น AR40 ไฟ 220V คอมสกอร์ล

KSPN

KSPN-010-S3-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

STAR-AIRE

รุ่น

AR40

หน่วย

ชุด