(รหัสสินค้า : 010T1-007) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 18000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010T1-007) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 18000 บีทียู

21,248 บาท

(KSPN-010-T1-102) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น WTKE18AB (Water Cooled CDU)
(220V)

Placeholder

21,248 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-T1-102) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น WTKE18AB (Water Cooled CDU)
(220V)

KSPN

KSPN-010-T1-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

TRANE

รุ่น

WTKE18AB

หน่วย

ชุด