(รหัสสินค้า : 010T1-008) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 24000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010T1-008) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 24000 บีทียู

25,216 บาท

(KSPN-010-T1-103) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น WTKE24AB (Water Cooled CDU)
(220V)

Placeholder

25,216 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-T1-103) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น WTKE24AB (Water Cooled CDU)
(220V)

KSPN

KSPN-010-T1-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

TRANE

รุ่น

WTKE24AB

หน่วย

ชุด