(ยกเลิก) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 36000 บีทียู

(ยกเลิก) คอนเดนซิ่ง TRANE ขนาด 36000 บีทียู

25,150 บาท

(KSPN-010-T1-102) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น TTK 536 KB0AA ไฟ 380V

Placeholder

25,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-T1-102) (T1-คอนเดนซิ่ง TRANE)
รุ่น TTK 536 KB0AA ไฟ 380V

KSPN

KSPN-010-T1-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

TRANE

รุ่น

WTKE18AB

หน่วย

ชุด