(รหัสสินค้า : 010U1-001) คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE ขนาด 18000 บีทียู

(รหัสสินค้า : 010U1-001) คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE ขนาด 18000 บีทียู

18,280 บาท

(KSPN-010-U1-101) (U1-คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE)
รุ่น ACS-18 ไฟ 220V

Placeholder

18,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-010-U1-101) (U1-คอนเดนซิ่ง UNI-AIRE)
รุ่น ACS-18 ไฟ 220V

KSPN

KSPN-010-U1-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

UNI-AIRE

รุ่น

ACS-18

หน่วย

ชุด