(ยกเลิก-แทนด้วย 106066) คอนเนคเตอร์ จับท่อบาง EMT

(ยกเลิก-แทนด้วย 106066) คอนเนคเตอร์ จับท่อบาง EMT

6 บาท

(KSPN-99)
ขนาด 1/2 นิ้ว
(FLEXIBLE CONNECTOR)

Placeholder

6 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99)
ขนาด 1/2 นิ้ว
(FLEXIBLE CONNECTOR)