(รหัสสินค้า : 032041) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032041) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

7,325 บาท

(KSPN-032-21-105) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
Model : ML7984A4009
(รุ่นเดิม ML7984A3019)
(VALVE ACTUATOR)

7,325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-105) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
Model : ML7984A4009
(รุ่นเดิม ML7984A3019)
(VALVE ACTUATOR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว