(รหัสสินค้า : 032053) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032053) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

9,985 บาท

(KSPN-032-21-103) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
รุ่น ML7421A8035-E
(พาร์ทเดิม ML7421A1032)
(Valve Actuator)
Placeholder

9,985 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-103) (21-คอนโทรลวาล์ว HONEYWELL)
รุ่น ML7421A8035-E
(พาร์ทเดิม ML7421A1032)
(Valve Actuator)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด