(รหัสสินค้า : 016001) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AEA 2415Y

(รหัสสินค้า : 016001) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AEA 2415Y

3,855 บาท

(KSPN-016-31-123)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1262 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 8 ฟุต)

3,855 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-123)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 1262 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 8 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-123

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก