(รหัสสินค้า : 016092) (ยกเลิก – แทนด้วย 016203) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2390Y

(รหัสสินค้า : 016092) (ยกเลิก – แทนด้วย 016203) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 2390Y

3,165 บาท

(KSPN-016-31-113)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 809 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 10 ฟุต)

3,165 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-113)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 809 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.036 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 2390Y

หน่วย

ลูก