(รหัสสินค้า : 016095) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4425Y

(รหัสสินค้า : 016095) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4425Y

4,040 บาท

(KSPN-016-31-141)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 2388 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/5 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 12 ฟุต)

4,040 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-141)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 2388 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/5 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 12 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-141

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 4425Y

หน่วย

ลูก