(รหัสสินค้า : 016097) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4448 EK

(รหัสสินค้า : 016097) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4448 EK

4,635 บาท

(KSPN-016-32-103)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 3999 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.055 ยาว 10 ฟุต)

4,635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-32-103)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 3999 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.055 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-32-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 4448 EK

หน่วย

ลูก