(รหัสสินค้า : 016102) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4430 EK

(รหัสสินค้า : 016102) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4430 EK

4,040 บาท

(KSPN-016-32-101)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 2907 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.042 ยาว 6 ฟุต)

4,040 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-32-101)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 2907 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/4 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.042 ยาว 6 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-32-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 4430 EK

หน่วย

ลูก