(รหัสสินค้า : 016104) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7422 EK

(รหัสสินค้า : 016104) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7422 EK

3,695 บาท

(KSPN-016-32-105)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 1877 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.042 ยาว 11 ฟุต)

3,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-32-105)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 1877 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.042 ยาว 11 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-32-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 7422 EK

หน่วย

ลูก