(รหัสสินค้า : 016106) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7435 EK

(รหัสสินค้า : 016106) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 7435 EK

4,235 บาท

(KSPN-016-32-107)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 2968 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 9 ฟุต)

4,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-32-107)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 2968 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 9 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-32-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 7435 EK

หน่วย

ลูก