(รหัสสินค้า : 016107) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7445 EK

(รหัสสินค้า : 016107) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) BA 7445 EK

4,280 บาท

(KSPN-016-32-112)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 3798 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP

4,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-32-112)(32-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-22)
น้ำยา R-22 ขนาด 3798 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP

KSPN

KSPN-016-32-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

BA 7445 EK

หน่วย

ลูก