(รหัสสินค้า : 016120) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4430Y-SR

(รหัสสินค้า : 016120) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4430Y-SR

4,270 บาท

(KSPN-016-31-142)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด2798 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

4,270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-142)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด2798 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/3 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-142

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก