(ยกเลิก – แทนด้วย 016347)คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4440Y

(ยกเลิก – แทนด้วย 016347)คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 4440Y

4,148 บาท

(KSPN-016-31-145)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 3668 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

4,148 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-145)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 3668 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/2 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-145

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 4440Y

หน่วย

ลูก