(รหัสสินค้า : 016171) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 9437Y-SR

(รหัสสินค้า : 016171) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 9437Y-SR

5,995 บาท

(KSPN-016-31-171)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
KULTHORN ขนาด 5/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 11 ฟุต)

5,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-171)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
KULTHORN ขนาด 5/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 11 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-171

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 9437Y-SR

หน่วย

ลูก