(รหัสสินค้า : 016182) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016182) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,115 บาท

(KSPN-016-34-101)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL0634-SW / RZ
น้ำยา 134a ขนาด 266 บีทียู
ขนาด 1/12 HP  78W

2,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-101)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL0634-SW / RZ
น้ำยา 134a ขนาด 266 บีทียู
ขนาด 1/12 HP  78W
KSPN

KSPN-016-34-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก