(รหัสสินค้า : 016185) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016185) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,220 บาท

(KSPN-016-34-115)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL1462-SY
น้ำยา 134a ขนาด 546 บีทียู
ขนาด 1/5 HP 160W

2,220 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-115)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FL1462-SY
น้ำยา 134a ขนาด 546 บีทียู
ขนาด 1/5 HP 160W

KSPN

KSPN-016-34-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก