(รหัสสินค้า : 016186) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016186) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,760 บาท

(KSPN-016-34-201)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH0739-RZ
น้ำยา 134a ขนาด 1280 บีทียู
ขนาด 1/10 HP  375W

2,760 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-201)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH0739-RZ
น้ำยา 134a ขนาด 1280 บีทียู
ขนาด 1/10 HP  375W
KSPN

KSPN-016-34-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก