(รหัสสินค้า : 016187) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016187) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,535 บาท

(KSPN-016-34-202)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH1552-RZ
น้ำยา 134a ขนาด 1775 บีทียู
ขนาด 1/5 HP 520W

2,535 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-202)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH1552-RZ
น้ำยา 134a ขนาด 1775 บีทียู
ขนาด 1/5 HP 520W

KSPN

KSPN-016-34-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก