(รหัสสินค้า : 016188) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016188) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

2,950 บาท

(KSPN-016-34-205)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH2588-SY
น้ำยา 134a ขนาด 3038 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 890W

2,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-205)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น FH2588-SY
น้ำยา 134a ขนาด 3038 บีทียู
ขนาด 1/3 HP 890W

KSPN

KSPN-016-34-205

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก