(รหัสสินค้า : 016189) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

(รหัสสินค้า : 016189) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ GMCC HITACHI

3,410 บาท

(KSPN-016-34-301)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น RL 3568-RZ
น้ำยา R404a ขนาด 1/2 HP

3,410 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-34-301)(34-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ HITACHI)
รุ่น RL 3568-RZ
น้ำยา R404a ขนาด 1/2 HP

KSPN

KSPN-016-34-301

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก