(รหัสสินค้า : 016200) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZ 1335Y

(รหัสสินค้า : 016200) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZ 1335Y

1,895 บาท

(KSPN-016-31-162)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 317 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

1,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-162)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 317 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-162

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก