(รหัสสินค้า : 016213) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 1320Y

(รหัสสินค้า : 016213) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 1320Y

2,675 บาท

(KSPN-016-31-101)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 194 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/20 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

2,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-101)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 194 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/20 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.026 ยาว 16 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 1320Y

หน่วย

ลูก