(รหัสสินค้า : 016217) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 3440Y

(รหัสสินค้า : 016217) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AE 3440Y

3,345 บาท

(KSPN-016-31-134)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 3634 บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

3,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-134)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a ขนาด 3634 บีทียู
KULTHORN ขนาด 3/8 HP
(ใช้แคปทิ้ว ขนาด 0.050 ยาว 10 ฟุต)

KSPN

KSPN-016-31-134

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AE 3440Y

หน่วย

ลูก